تبلیغات X
بهزیستی و دولت تدبیر و امید
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
پیوندهای روزانه
آمار بازديد
 
نارمک همیشه بوی خوب نمی دهد
نوشته شده در اول بهمن 1392
ساعت : 04:15
نویسنده :

آقای رئیس جمهور پیرو بازدید حضرتعالی از برخی از مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی ، دوست داریم بدانیم که این بازدیدها مناسک گرایی است یا منشا تحول؟ شاخص رفتار مناسک آمیز ، سرچشمه گیری آن از عواطف و نه باورداشت ها است . بر این قاعده،کارکرد اصلی رفتارهای مناسکی  کاهش تنش و تخلیه هیجانات می باشد . پس امید دهنده و  ایجاد کننده شهامت است. هر جامعه ای که بشدت دچار فشار بوده و یا از مسیر اصلی خود منحرف شده باشد، نیز تمایل بیشتری به مراسم گرایی و مناسک گرایی عاطفی دارد.

 


:: برچسب‌ها: بهزيستي , رييس جمهور , بازديد از مراكز بهزيستي , روحاني , نارمك , كهريزك , تركماني , ربيعي , وزير تعاون
 نارمک همیشه بوی خوب نمی دهد
نوشته شده در اول بهمن 1392
ساعت : 04:15
نویسنده :

آقای رئیس جمهور پیرو بازدید حضرتعالی از برخی از مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی ، دوست داریم بدانیم که این بازدیدها مناسک گرایی است یا منشا تحول؟ شاخص رفتار مناسک آمیز ، سرچشمه گیری آن از عواطف و نه باورداشت ها است . بر این قاعده،کارکرد اصلی رفتارهای مناسکی  کاهش تنش و تخلیه هیجانات می باشد . پس امید دهنده و  ایجاد کننده شهامت است. هر جامعه ای که بشدت دچار فشار بوده و یا از مسیر اصلی خود منحرف شده باشد، نیز تمایل بیشتری به مراسم گرایی و مناسک گرایی عاطفی دارد.

 


:: برچسب‌ها: بهزيستي , رييس جمهور , بازديد از مراكز بهزيستي , روحاني , نارمك , كهريزك , تركماني , ربيعي , وزير تعاون
 نارمک همیشه بوی خوب نمی دهد
نوشته شده در اول بهمن 1392
ساعت : 04:15
نویسنده :

آقای رئیس جمهور پیرو بازدید حضرتعالی از برخی از مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی ، دوست داریم بدانیم که این بازدیدها مناسک گرایی است یا منشا تحول؟ شاخص رفتار مناسک آمیز ، سرچشمه گیری آن از عواطف و نه باورداشت ها است . بر این قاعده،کارکرد اصلی رفتارهای مناسکی  کاهش تنش و تخلیه هیجانات می باشد . پس امید دهنده و  ایجاد کننده شهامت است. هر جامعه ای که بشدت دچار فشار بوده و یا از مسیر اصلی خود منحرف شده باشد، نیز تمایل بیشتری به مراسم گرایی و مناسک گرایی عاطفی دارد.

 


:: برچسب‌ها: بهزيستي , رييس جمهور , بازديد از مراكز بهزيستي , روحاني , نارمك , كهريزك , تركماني , ربيعي , وزير تعاون
 نارمک همیشه بوی خوب نمی دهد
نوشته شده در اول بهمن 1392
ساعت : 04:15
نویسنده :

آقای رئیس جمهور پیرو بازدید حضرتعالی از برخی از مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی ، دوست داریم بدانیم که این بازدیدها مناسک گرایی است یا منشا تحول؟ شاخص رفتار مناسک آمیز ، سرچشمه گیری آن از عواطف و نه باورداشت ها است . بر این قاعده،کارکرد اصلی رفتارهای مناسکی  کاهش تنش و تخلیه هیجانات می باشد . پس امید دهنده و  ایجاد کننده شهامت است. هر جامعه ای که بشدت دچار فشار بوده و یا از مسیر اصلی خود منحرف شده باشد، نیز تمایل بیشتری به مراسم گرایی و مناسک گرایی عاطفی دارد.

 


:: برچسب‌ها: بهزيستي , رييس جمهور , بازديد از مراكز بهزيستي , روحاني , نارمك , كهريزك , تركماني , ربيعي , وزير تعاون
 نارمک همیشه بوی خوب نمی دهد
نوشته شده در اول بهمن 1392
ساعت : 04:15
نویسنده :

آقای رئیس جمهور پیرو بازدید حضرتعالی از برخی از مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی ، دوست داریم بدانیم که این بازدیدها مناسک گرایی است یا منشا تحول؟ شاخص رفتار مناسک آمیز ، سرچشمه گیری آن از عواطف و نه باورداشت ها است . بر این قاعده،کارکرد اصلی رفتارهای مناسکی  کاهش تنش و تخلیه هیجانات می باشد . پس امید دهنده و  ایجاد کننده شهامت است. هر جامعه ای که بشدت دچار فشار بوده و یا از مسیر اصلی خود منحرف شده باشد، نیز تمایل بیشتری به مراسم گرایی و مناسک گرایی عاطفی دارد.

 


:: برچسب‌ها: بهزيستي , رييس جمهور , بازديد از مراكز بهزيستي , روحاني , نارمك , كهريزك , تركماني , ربيعي , وزير تعاون